รับสั่งสินค้าและขนส่งสินค้าจากประเทศจีนสู่ราชอาณาจักรไทย โดยทำพิธีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย จัดหาสินค้าทุกชนิดตามที่ท่านต้องการเพียงแค่ท่านอีเมล์หรือ นำตัวอย่างสินค้ามาที่ บริษัืท เอส แอล ที ภายในเวลา 30 นาทีเราก็สามารถแจ้งราคาให้ท่านทราบได้ทันที เรามีพนักงานคนไทย (พูดจีนได้) บริการพาท่านไปเลือกซื้้อถึงแหล่งการค้า ช่วยต่อรองราคา้และช่วยดูแลตรวจสอบสินค้าก่อนขนส่งบริการส่งสินค้าถึงที่หมายแบบ door to door ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ถูก ประหยัด ซื่อสัีตย์ ตรงเวลา ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

   "ปัจจุบันมีนักธุรกิจในตลาดอี้อูเฉลี่ยวันละ 200,000 คน ทำให้ธุรกิจค้าส่งสินค้ามีเงินทุนหมุนเวียนในตลาดวันละ 287 ล้านหยวน ประเภทสินค้าที่ซื้อมีถึง 320,000 รายการ เกือบทั้งหมดเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เข็มขัด ถุงเท้านักกีฬา ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น ลูกค้าที่มาทำธุรกิจในตลาดอี้อูจึงค่อนข้างหลากหลายทั้งจากมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศและนักธุรกิจจากต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาตั้งหลักปักฐานทำธุรกิจในเมืองอี้อูแบบถาวร มากกว่า 5,000 รายและมีอีกกว่า 10,000 รายที่เดินทางเข้ามาซื้อสินค้าที่เมืองอี้อูทุกปี โดยมีการเปิดบัญชีกับธนาคารท้องถิ่นในเมืองอี้อู ซึ่งรวมถึงบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่อย่างห้างวอลมาร์ทและคาร์ฟูร์ ที่มีหน่วยจัดซื้อสินค้าของตัวเองในเมืองอี้อูนี้ด้วย ทั้งนี้เมืองอี้อูมีการส่งออกสินค้าโดยเฉลี่ยสูงถึงวันละ 1,000 ตู้คอนเทนเนอร์

   ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในเมืองอี้อู คือ บริษัท SLT Intertrade (1998)Co., Ltd. ให้บริการจัดซื้อ/จัดส่งในเมืองอี้อู โดยมีสำนักงานที่กรุงเทพฯและสำนักงานในมณฑลกว่างตงด้วย การเลือกที่จะขยายสาขาบริษัทมาตั้งที่เมืองอี้อู เนื่องจากอี้อูเป็น "เมืองแห่งการค้าส่งของจีน" ซึ่งมีลูกค้าที่มีความต้องการจัดซื้อ/จัดส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น กระดุม ถุงเท้า เครื่องเขียน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เนคไทย กระเป๋าเดินทาง รองเท้า ของเล่น นาฬิกา เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องกีฬา เครื่องนอน เป็นต้น โดยร้านของผู้ประกอบการรายนี้ได้ติดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ติดอยู่ที่ศูนย์การค้านานาชาติอี้อู (China Yiwu International Trade CIty) เพื่อให้บริการชาวไทยและชาวต่างประเทศในการจัดส่งสินค้าจากเมืองอี้อูไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้บริการลูกค้าชาวไทยในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการจัดคนจีนพาไปเดินและช่วยเลือกซื้อสินค้า การเป็นตัวแทนในการจัดการด้านการเงินกับร้านค้าของจีน การตรวจนับสินค้าและคุณภาพสินค้า การจัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือหนิงโป เพื่อจัดส่งทางเรือ การจัดการด้านพิธีการศุลกากรในประเทศไทยจนสามารถออกของได้และจัดส่งไปให้จนถึงแหล่งปลายทางในประเทศไทย"

อ้างอิงจาก:โครงการศึกษา “โอกาส ปัญหา และอุปสรรคทางการค้าในการเข้าสู่ตลาดจีนอันเป็นผลมาจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน-จีน โดยเจาะลึกเป็นรายมณฑล”
โดย ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นและคณะ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)China Trade City

 


  
 
 

Place  your order. well take care of the rest.

• Buying -Negotiable Prices to meet your needs QC Before shipment Loading Containers Service
• English  speaking  Documents,etc  Staff available

Thailand

71/7-10 Soipetchploy,Siphaya Rd.,Bangrak,Bangkok 10500
Tel : (662) 267-5225-9  Fax: (662) 631-7251
E-mail : bangkok@sltintertrade1998.com
Skype : kritsada1983

 

Yiwu Zhejiang China

Slt Intertrade (1998) Co.,Ltd.


3/f Zone A,15building No.22 on the Futian Jewery Professionals Street , Yiwu , Zhejiang China


Tel : 0579-8557-1081-82-83 
Mob: 13516845858, 13516845959
Fax : 0579-8557-1080

E-mail : yiwu@sltintertrade1998.com
Skype : kritsada2005


รับขนส่ง  จีน เข้าประเทศไทย โดยทางอากาศและทางเรือ (สอบถาม)
โทร. 662-2675225-26-27-28-29 มือถือ 6681-6474279 ,6681-4440990

TRANSPORTATION  SERVICES WORLDWIDE  


   

china import                  


บริษัท เอส แอล ที อินเตอร์เทรด (1998) จำกัด  71/7-10  ซ.เพชรพลอย  ถ.สี่พระยา  เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ (+662) 267-5225-29  แฟกซ์ (+662) 631-7251  มือถือ  089-696-6677  
 email: bangkok@sltintertrade1998.com